Почистване на септични ями – задача за майстори

Почистване на септични ями е задача по силите на много хора, но има определени особености. Тук можем да добавим, че да се направи почистването на ямата има няколко начина. Да се реши как точно да се постъпи в конкретната ситуация е индивидуално.

Преди всичко се прилага механичния начин – със специализирана техника или ръчно отстраняване на механичните остатъци – утайката. В зависимост от конкретния случай и от възможностите може да се избере всеки един от тези начини.

Използването на специализирана машина за почистване на септичните ями е възможно когато септичната яма е осигурена със специален резервоар за натрупване на утайките.

Ръкавът на машината се потапя в резервоара и с помощта на вградените помпи се изпомпват утайките.
Този вариант се отличава с бързина и удобство, но влачи след себе си материални разходи, а така също и необходимост да се осигури достъп на машината до ямата.

Вторият вариант е ръчно почистване на септични ями. Начинът е доста трудоемък и едва ли може да се нарече приятен, но е достатъчно ефективен и лесен за осъществяване и не се искат никакви допълнителни вложения.

Процедурата се състои в това, че след изтичане в почвата на течностите от ямата се почистват натрупаните механични остатъци с помощта на подходящи инструменти. Необходимо е да отбележим, че при това почистване е от значение извозването на ила. Трябва да се остави част от ила за да се осигури храна за специфичните бактерии, осигуряващи разграждането на органичните отпадъци. Препоръчва се да се остави около 15 % от утайката за по нататъшната работа на бактериите.

Друг вариант за почистване на септичните ями е използването на биопрепарати. Това са препарати съдържащи живи бактерии, които поставени в условията на ямата започват своята дейност по разграждане на органичните отпадъци от отпадъчните води. Така разградени до течност те чрез дренажа преминават в почвата.

Този начин намалява много необходимостта от постоянното ползване на машина за чистене. Натрупва се утайка на дъното, но количеството е малко.

Може да се каже, че ползването на биопрепарати осигурява профилактиката на септичните ями, тъй като необходимостта от непосредствено чистене възниква рядко. Всичко протича по естествен път и участието на човека е до толкова колкото да добавя препарата в резервоара на ямата.

Този вариант е подходящ за повечето случаи, но трябва да се знае, че бактериите не понасят хлор и други химически съединения.

В заключение трябва да кажем, че всеки вариант в една или друга степен е подходящ за почистване на септични ями и може да бъде приложен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *