Решението за ползване на професионален домоуправител


Затрудненият избор на домоуправител разкри възможността за развитие на нов бизнес – професионално управление на етажната собственост. Да се ползват услугите на професионален домоуправител е правилното решение, което може да вземе общото събрание на собствениците на жилища в кооперацията или входа.

Това е професионалист, който много добре е запознат със закона за етажната собственост, спазва го и прилага стриктно. Тези негови познания му дават възможност да осигури разбирателство между съседите и да се спазва правилника за вътрешния ред. Той знае как да свика и проведе общо събрание на собствениците и да предложи своите идеи за съхраняване и опазване на общата собственост.
Професионалният домоуправител определя от кои ремонти трябва да се започне, защото нуждата от тях е голяма – смяна на щрангове, смяна дограмата на стълбище, ремонт на покрива. Общото събрание трябва да вземе решение за започване на съответния ремонт, защото се отнася до обща собственост на имуществото.

Воденето на домовата книга, отчитане на всички приходни и разходни документи се прави от платения управител. Той е този, който се грижи да се осигури чистач за стълбище и мазе, да се движи асансьора без проблеми, както и да следи за неговите периодични прегледи от фирмата, която го поддържа.

На всеки му е ясно, че професионалният домоуправител ще се справи много по-добре от избрания съсед. Това е така, защото платеният управите има това основно задължение – да се грижа за вашите нормални условия на живот по отношение на общата собственост и спазване на законите. При възникнали междусъседски разправии този външен човек ще вземе правилното решение, защото е безпристрастен.

Всички общи сметки за ток, вода, асансьор се плащат от платения управител. Той урежда и възникналите проблеми с общината с цел да защити вашите интереси.

Решението за ползване на професионален домоуправител се взема от общото събрание на собствениците на жилища и се узаконява с подписване на договор с фирмата, която предлага професионално управление. В договора се посочват правата и задълженията на всяка от страните. Фирмите обикновено предлагат различни цени в зависимост от дейностите, включени в пакета услуги, които се предлагат.

Ползването на професионален домоуправител има все повече привърженици, защото хора съзнават колко по-добро е състоянието на кооперацията, ако има кой да се грижи за нея.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *