Складове под наем – необходимост за начинаещия бизнес

Складове под наем са необходими както за фирми, които сега започват своя бизнес, така и за тези, развиващи своя. Първите още не притежават достатъчно средства за закупуване на собствен склад, а вторите отлагат покупката, за да ползват средствата за разширяване на производството. Понякога бизнесмена отчита, че разходите за поддържане на собствен склад са по-високи в сравнение с тези, които плаща за складове под наем. Преди всичко това се отнася за средните фирми. Много големи компании също наемат складови помещения когато производството им нараства бързо и превишава плановите показатели.

Изхождайки от различни критерии, складовете под наем могат да се класифицират по няколко признака.

Според предназначението си складовете се подразделят на производствени, за заготовка на поръчки на едро, снабдителни и търговски.

Складовете в зависимост от устройствената площ са открити, закрити помещения, резервоари.

Те се отличават и по площта, която заемат. Тук е необходимо да съпоставим габаритите на предполагаемите стоки за съхранение и тяхното количество с обема на складовото помещение. Колкото е по-голяма площта на складовото помещение, толкова по-висок е наема.

Изхождайки от изискванията към условията за съхранение на стоково-материалните ценности, складовете се разделят на отопляеми, неотопляеми и с поддържане на ниска температура.

Складовите помещения, в които се съхраняват хранителни продукти или фармацефтични стоки трябва да са закрити и с ниска температура. Складовете за съхраняване на живи цветя трябва да са отопляеми.

Различните складове под наем имат и различно оборудване за извършване на товаро-разтоварни дейности за обслужване на клиентите.

Доставката на продукцията трябва да се осъществява в уговорените срокове и количества за да се спазват условията, посочени в договора. От това колко добре работят складовете, зависи успеха на всяко предприятие или фирма. Нарушаването на договорни условия от страна на наемодателя влошава неговата репутация и води до загуба на клиенти.

Наемът за складовете зависи от вида на склада, оборудването им и местоположението, което заемат. Много важно за клиента е да има добра пътна артерия – магистрала, железопътен транспорт или пристанище.

Складовете трябва да са оборудвани с технически средства за охрана и осигуряване на пълна безопасност на стоково-материалните ценности. Влияние върху цената на наема оказва и наличието на офиси и  служебни помещения. Наемането на складове под наем за по-голям период от време е за предпочитане – тогава и стойността на наема е по-ниска.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *